FÖR TANDVÅRDSKEDJOR
Optimera tid och arbetsflöden
Använd Denthub som ett centralt beställningsstöd för inköp av tandteknik och validering av fakturor från de tandtekniska labben. Få in följesedlarna automatiskt in till journalsystemet och minimera administrationen avseende tandtekniken. Medarbetarna kommer spara tid, tandtekniken blir mer prisvärd och patienterna mer nöjda!
FÖR TANDVÅRDSKEDJOR
Optimera tid och arbetsflöden

Använd Denthub som ett centralt beställningsstöd för inköp av tandteknik och validering av fakturor från de tandtekniska labben. Få in följesedlarna automatiskt in till journalsystemet och minimera administrationen avseende tandtekniken. Medarbetarna kommer spara tid, tandtekniken blir mer prisvärd och patienterna mer nöjda!

Smart inköp av tandteknik

Samla alla avtal och priser till alla tandtekniska labb på ett och samma ställe. Skapa en tydlighet bland medarbetarna avseende vilka labb ni arbetar med och vilka priser som gäller. Beställ tandtekniken via Denthubs smidiga digitala ordersedel eller genom andra digital kanaler som ni hellre föredrar inom verksamheten.

Bättre kommunikation

Kommunicera direkt med dina tandtekniker via chat och andra digitala kanaler. Inget hamnar mellan stolarna när allt finns dokumenterat.

Koll på labbfakturor

Säkerställ att alla fakturor från de tandtekniska labben är enligt de upphandlade priserna. Attestera dem smidigt via Denthub attest-portal. Dessutom skickas följesedeln in till journalsystemet automatiskt!

Statistik och insikter

Styr verksamheten baserat på data! Tydliga och bra dashboards ger dig bra insikter och hur verksamheter går. Du kan själv skapa egna vyer och grafer genom drag & drop och för att optimera verksamheten.

Integrationer

Via integrationer till journalsystem får du över patientinformationen på ett säkert och felfritt sätt. Vi har även integrationer till e-tjänstekort, SITHS och Svenskt BankID för trygg 2-faktors-autentisering av alla användare.

Betygsätt tandtekniken

Hur ofta ger du konstruktiv feedback till dina tandtekniker? Ge feedback på förbättringar i produktionen till dina tandtekniker. Med mindre fel och högre kvalitet på tandtekniken får du nöjdare patienter!

Få koll på alla beställningar

Få kontroll över dina beställningar genom att alltid se statusen på ordrarna. Oavsett hur du beställt tandtekniken mot labbet kan du följa upp och tydligt se var i processen beställningen är.

GDPR-säker bild & datahantering

Säkerställ att verksamhet följer GDPR och patient-datasäkerhetslagen. All data lagras i Sverige på svenska servrar, krypterat och enbart autentiserade användare har access till informationen. All data lagras över 14 år enligt lagen för patientdatasäkerhet.

Molnbaserat & tryggt

Med ett molnbaserat system slipper du lokala installationer, du får automatiska backuper varje timme och du använder alltid den senaste versionen av programmet. Dessutom har systemet oändlig lagringskapacitet!

PRISER

Enkel prismodell

Obegränsat antal användare

Support vardagar 8-17

Obegränsat antal uppkopplade labb

Utbildning av användare

Obegränsat antal beställningar

Obegränsad lagringsutymme och backup

f

ta kontakt för

offert

LESS WORK. MORE FLOW